Media

Hadar Tilja har arbetat med emaljmåleri i över 50 års tid och har under sin karriär utfört ett större antal offentliga uppdrag runt om i landet. Han har vid sidan av arbetet med sina uppdragsgivare ställt ut både nationellt och internationellt. Tilja har under åren utvecklat en egen metod att måla emalj, vilket resulterat i ett oändligt antal möjligheter för i vilka format han kan arbeta. Metoden tillåter t. ex detaljer målade i hårstråstunna streck. Vid sidan av emaljmåleriet arbetar Tilja även i äggoljetempera och akryl.

Det grundläggande temat i Tiljas måleri är relationer mellan människor, i sina bilder söker han skapa liv genom att kombinera form och dess laddade innehåll med symbolvärden. En slags psykologiskt "sanna" bilder.

Aino Strandén Sorvisto citerar Hadar Tilja i katalogen till Emaljtriennalen 4 i Finland och kommenterar i en slutkläm som Tilja instämmer i:
Hadar Tilja ifrån Sverige beskrev ett samtal med en emaljtekniker, denne var väl insatt i kemins hemligheter och hade i sitt arbete fått pröva på många motgångar ”jag tror alla emaljkonstnärer kommer till himmelen för de har haft ett helvete redan på jorden”. Om detta uttalande stämmer får tiden utvisa. För egen del kan jag försäkra att jag trots alla besvär och motgångar fått uppleva oräkneliga verkligt lyckliga stunder under mitt arbete i emaljverkstaden.

Artiklar
December 1974 Emaljer och olja hos Konstfrämjandet Örebrokuriren
1975-76 Konstfrämjandets utgivning Katalog 1
Oktober 1977 Himmelscykel och skog i nya Bergaskolan Länstidningen Södertälje
December 1979 Cykeln, sagoväsen Bärgslagsbladet
December 1979 Cyklar på Köpings museum och på vägg i nya Längtan, Köping OBS
September 1987 Konstverk med symbolik Borlänge tidning
September 1998 Oömma skimrande konstverk Norrköpings tidningar
September 1998 Med Tilja ovan jordens yta Norrköpings folkblad
Februari 2000 Emalj som drömsk dekor-men Tilja vinner med humoristisk tempera Länsttidningen Södertälje
Februari 2000 Tilja visar drömska bilder i emalj Länstidningen Södertälje
Februari 2000 Hans verk pryder skolor Länstidningen Södertälje
Februari 2005 Konst som ger hopp Mitt i Botkyrka Salem